Matrikše: Telefonní budka

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 2,5

Zadání

Při příchodu týmu zazvonila telefonní budka. Po zvednutí tým uslyšel Morpheův hlas.