Matrikše: Návod

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 4,3

Zadání