Matrix: Kytice: Test z dějepisu

Šifra byla součástí hry Matrix: Kytice.

Šifra zatím nebyla hodnocená.

Zadání