Matrikše: Vražda

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 3,8

Zadání