Kokořínský komár 2020: Zoo

Šifra byla součástí hry Kokořínský komár 2020.

Hodnocení: 2,0

Zadání