Po trati 2018: státy

Šifra byla součástí hry Po trati 2018.

Hodnocení: 2,4

Zadání