TMOU: Wanted

Šifra byla součástí hry TMOU.

Hodnocení: 2,0

Zadání


Šifra byla vytištěna oboustranně.