TMOU: Seznam čísel

Šifra byla součástí hry TMOU.

Hodnocení: 1,5

Zadání