Matrix: Kytice: Verše

Šifra byla součástí hry Matrix: Kytice.

Šifra zatím nebyla hodnocená.

Zadání