NaPALMně 2018: 2 x 3 + 1 x 6 + 1 x 6

Šifra byla součástí hry NaPALMně 2018.

Hodnocení: 3,5

Zadání