Po trati 2018: ČNŠ

Šifra byla součástí hry Po trati 2018.

Hodnocení: 3,1

Zadání