Matrikše: Doktor

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 2,6

Zadání