Matrikše: Logická úloha

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 3,3

Zadání