Matrix: Kytice: Obdélník

Šifra byla součástí hry Matrix: Kytice.

Hodnocení: 1,0

Zadání