Matrix: Kytice: Báseň

Šifra byla součástí hry Matrix: Kytice.

Hodnocení: 3,0

Zadání