Matrikše: Křen

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 2,8

Zadání