Bedna 2018: Mrizka Obrazku

Šifra byla součástí hry Bedna 2018.

Hodnocení: 4,1

Zadání