Matrikše: Puntíky

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 3,5

Zadání