Matrix: Kytice: Šibenice

Šifra byla součástí hry Matrix: Kytice.

Hodnocení: 3,0

Zadání

Org oběsí hráče