Matrix: Kytice: Určování rostlin

Šifra byla součástí hry Matrix: Kytice.

Šifra zatím nebyla hodnocená.

Zadání

Rozvěšené balíčky s rostlinami, po čichu poznat rostliny.