Matrikše: Logická úloha

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 2,7

Zadání