Matrikše: Hymna

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 2,7

Zadání