Matrikše: Debyl

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 3,4

Zadání