NaPALMně 2018: Trosky

Šifra byla součástí hry NaPALMně 2018.

Hodnocení: 4,5

Zadání

Upozornění: k vyřešení této šifry jsou potřeba i informace, které zde nenajdete (např. je důležité místo šifry, součástí zadání byl předmět apod.)