Matrix: Kytice: Nošení zlata

Šifra byla součástí hry Matrix: Kytice.

Hodnocení: 2,0

Zadání