Matrix: Kytice: Frekvenčka

Šifra byla součástí hry Matrix: Kytice.

Šifra zatím nebyla hodnocená.

Zadání