Matrikše: Romantická

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 4,0

Zadání