Bedna 2018: Texticek

Šifra byla součástí hry Bedna 2018.

Hodnocení: 3,2

Zadání