Matrix: Šifrovačky: Morse tabulka

Šifra byla součástí hry Matrix: Šifrovačky.

Hodnocení: 3,5

Zadání