Matrix: Šifrovačky: Ruce

Šifra byla součástí hry Matrix: Šifrovačky.

Hodnocení: 3,3

Zadání