Matrikše: Čtvereček

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 3,6

Zadání