Civilizace 2018: Jídlo

Šifra byla součástí hry Civilizace 2018.

Hodnocení: 2,9

Zadání

Upozornění: k vyřešení této šifry jsou potřeba i informace, které zde nenajdete (např. je důležité místo šifry, součástí zadání byl předmět apod.)