Kokořínský komár 2020: Domečky

Šifra byla součástí hry Kokořínský komár 2020.

Hodnocení: 3,0

Zadání