TMOU: Kostka

Šifra byla součástí hry TMOU.

Hodnocení: 3,5

Zadání