Míchaná 2019: QR kódy

Šifra byla součástí hry Míchaná 2019.

Šifra zatím nebyla hodnocená.

Zadání

Kódy byly vždy v hlavičce příslušné šifry. Zde je uveden jejich souhrnný přepis.