TMOU: Dárek

Šifra byla součástí hry TMOU.

Hodnocení: 3,0

Zadání

Upozornění: k vyřešení této šifry jsou potřeba i informace, které zde nenajdete (např. je důležité místo šifry, součástí zadání byl předmět apod.)