Civilizace 2018: Placeholder

Šifra byla součástí hry Civilizace 2018.

Hodnocení: 3,0

Zadání