Po trati 2018: most

Šifra byla součástí hry Po trati 2018.

Hodnocení: 1,9

Zadání