Matrikše: Leták

Šifra byla součástí hry Matrikše.

Hodnocení: 2,5

Zadání