Matrix: Kytice: Kytička

Zadání

Řešení

  • Tajenka kohoutek

    Postup řešení

    Vystřihneme kolečko i okvětní lístky. V kolečku nastřihneme místa vyznačená přerušovanou čarou. Lístky seřadíme podle dvojic rostlina-květenství a seřazené zastrkáme do děr v kolečku. Vznikne květ v květenství úbor, od úboru tedy čteme mezitajenku “SLUNÍČKO ZAPADÁ”. Když zapadá sluníčko, okvětní lístky se sklápějí. Sklopíme lístky, čímž se nám braillové části na jejich rubu překryjí. Překrytí lze provést dvěma základními způsoby, každý nám dá (opět se začátkem v úboru) jednu indicii k výslednému heslu.