Matrix: Šifrovačky: Houby

Zadání

Upozornění: k vyřešení této šifry jsou potřeba i informace, které zde nenajdete (např. je důležité místo šifry, součástí zadání byl předmět apod.)

Nápověda

Řešení

  • Tajenka VINCENTINUM

    Postup řešení

    Jednotlivé obrázky asociují houby rozmístěné na stanovišti v osmi směrech od organizátora. Dvojice spojené čarou tedy kódují semafor a tajenku dávají čtením podle vzrůstající délky spojnice.