Matrix: Kytice: Vysírací

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka v ohybu cesty 400 m jižně od jižního konce ulice K Ladům

    Postup řešení

    Šifra popisuje grafické rozložení cestiček v prostoru kolem Cholupického potoka na Mapách.cz. Vyznačený máme Cholupický potok a zároveň mostky. Šifru jsme vyzvedli u myšky a jdeme tam, kde se nachází sýr, jak je v myšo-sýrových šifrách zvykem. Nejjednodušší nález polohy stanoviště provedeme tak, že najdeme nejjižnější mostek, vystoupíme směrem na východ a jdeme na křížovatkách sekvenci pravá – levá – pravá – pravá a hledáme vlevo vedle cesty.