Po trati 2018: Filip

Zadání

Řešení

  • Tajenka PROBOSTSKAUL

    Postup řešení

    Šifra se skládá z dvanácti odstavců a každá věta asociuje jedno křestní jméno, jehož jmeniny jsou vždy v měsíci odpovídajícím pořadí odstavce. Ve startovní obálce týmy obdržely kalendář na rok 2018 se jmeninami; na užití letošního kalendáře navíc napovídá několik náznaků v šifře (např. Boží hod velikonoční na apríla). Každé jméno v témže měsíci má svátek v jiný den týdne, nadto je v každém odstavci dodrženo jejich pořadí v týdnu.

    Odstavec tedy nese sedmimístnou binární informaci v užitých dnech týdne (obsazených jmeninami), které lze interpretovat jako rozsvícené segmenty sedmisegmentového displeje. V pořadí měsíců čteme na displejích písmena řešení.