Po trati 2018: státy

Zadání

Řešení

  • Tajenka KAPLANKA

    Postup řešení

    Ikony na začátku každého řádku naznačují kritéria pro porovnávání uvedených států. Do připravených čtverečků mezi názvy států dle těchto kritérií vepíšeme znaménka <, >, = (resp. ≈ pro přibližnou rovnost). Znaménka potom umožňují nahradit názvy států čísly 0 nebo 1 tak, aby všechny nerovnosti (resp. rovnosti) zůstaly platné. Každý řádek lze chápat jako zápis čísla ve dvojkové soustavě, k jejímuž užití nabádá také nápověda v prvních písmenech posledních států v seznamech. Čísla převedena na písmena a čtena shora dávají řešení.