Civilizace 2018: Čísla

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Postup řešení

    Šifra obsahuje celkem 26 čísel, tj. každé z čísel bude reprezentovat jedno písmeno.
    Čísla jsou občas jedničky, občas relativně nízká prvočísla a často také poněkud vyšší čísla. Provedeme rozklady na prvočinitele a zjistíme, že každé z prvních 77 prvočísel se nachází v právě jednom z 26 rozkladů. Každému z těchto prvočísel přiřadíme písmeno, podle toho, v kolikátém rozkladu se nachází.
    Tajenku čteme v pořadí od nejmenšího prvočísla. Čteme RESENIM TÉTO GENIALNI SIFRY JE MÍSTO NAROZENI AUTORA SITA NA PRVOCISLA VIZ CESKA WIKIPEDIA.
    Sítem na prvočísla myslíme Eratosthenovo síto a rodiště Eratosthena je KYRENA.