Po trati 2018: barevné symboly

Zadání

Řešení

  • Tajenka PODPALIRKOU

    Postup řešení

    V šifře použité grafické symboly se nacházejí v bílém pruhu na rubu českých bankovek. Některé symboly jsou zakresleny v barvě odpovídající dominantní barvě bankovky, na které je symbol umístěn, většina však barevně neodpovídá. Ke každému nesprávně obarvenému symboly existuje sousední symbol, který si s ním barvu vyměnil.

    Spojením sousedních symbolů se zaměněnými barvami získáme množství svislých a vodorovných čar umístěných v řádcích (o výšce dvou, resp. tří symbolů) a oddělených správně obarvenými symboly nebo prázdnými políčky. Spojnice a jejich uspořádání (nejvýše tři svislé nebo vodorovné bezprostředně sousedící čáry) připomínají hmatové značky (pruhy) pro slepé a slabozraké, které najdeme v pravém horním rohu na lícní straně českých bankovek. Přitom v každém shluku pruhů, jež jsou od sebe odděleny prázdnými políčky nebo odřádkováním, se každá hmatová značka vykytuje nejvýše jednou.

    Šest platných českých bankovek a značky pro slepé napovídají k užití Braillova písma. Uspořádáme-li bankovky do dvou sloupců dle nominální hodnoty (100, 200, 500; 1 000, 2 000, 5 000), potom použití příslušné hmatové značky v každém shluku reprezentuje vystouplý bod znaku Braillova písma. Tyto znaky čteny po řádcích dávají řešení.