Po trati 2018: tak kód pravil

Zadání

Řešení

  • Tajenka BOHNICE

    Postup řešení

    Znaménko mezi částmi textu, rozdělení textu na skupiny po třech znacích a „nápověda“ skrytá v levé části textu šifry (sousloví tak kód pravil lze vyslovit jako tak kód děl) navádí k užití operace dělení v patřičné číselné soustavě. Intuitivně je písmenu A přiřazena číslice 1 a písmenu Z číslice 26, je tedy třeba užít soustavu o základu 27 (číslici 0 není přiřazeno žádné konkrétní písmeno). Provedeme-li v této soustavě nazanačené dělení, celá část výsledku zapsaná odpovídajícími „číslicemi“ je řešením.