Po trati 2018: chybějící

Zadání

Řešení

  • Tajenka Několik možných staveb: * chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech * nemocniční kaple sv. Václava v Krči * kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Ďáblicích * _možná nějaké další stavby_

    Postup řešení

    Z postupu hrou plyne, že byla letos zasvěcena sv. Václavovi. Správnou odpovědí je tedy jakákoli pražská sakrální stavba, která nese (aspoň z části) jeho jméno.