Bedna 2018: Miny

Zadání

Řešení

  • Tajenka NAVAZNA

    Postup řešení

    Tabulka 8×8 odkazuje na šachovnici. Vzhled šifry nabádá využít princip hry hledání min a nějak jej aplikovat na šachy. Normální číslo v každém poli udavá počet bílých figur, které dané pole ohrožují, číslo vzhůru nohamaznačí to samé pro figury černé. Na základě těchto informací jsme schopni jednoznačně doplnit figury na šachovnici. Poté spočítáme, kolik figur jedné barvy ohrožuje jednotlivé figury soupeře. Nakonec přečteme četnosti ohrožení na figurách, které jsou ohroženy, a převedeme na písmena. Dvě figury stejné barvy vedle sebe bereme jako dvojciferné číslo. Černé čteme shora dolů a po nich bílé zdola nahoru (jako bychom se na ně dívali z druhé strany šachovnice).