Matrix: Šifrovačky: Doktor

Zadání

Řešení

  • Postup řešení

    Ukázky asociují umělecká díla (knihy, filmy), kde vystupuje lékař/doktor. Podpisy doktorů ovšem, jak to bývá, zůstaly nečitelné. Doplníme-li jednotlivé doktory pod jejich zápisy, čtením tučných křížků získáme heslo OTRAVA.

  • textová
  • znalostní